Ge oss feedback

Din feedback är viktig för att kunna leverera en ständigt bättre show till vår kära publik där du är vår speciella gäst.

Både positiva upplevelser och förbättringsmöjligheter är välkomna.

Vi är mycket tacksamma om du skickar feedback till oss genom våra websidor eller via email till gc@magiskt.nu

Du sprid gärna positiva upplevelser till vänner och bekanta, på sociala medier.

Förbättringsmöjlighet kommer bäst till sin rätt genom direkt kommunikation till oss på Miraculum.

För dig som inte har email är du välkommen att kontakta producenten Göran Calås på telefon 070-3236543 eller på gc@magiskt.nu