Göran Calås

Göran är vår all-ätande trollerikonstnär med en förkärlek för close-up-trolleri (street magic), barntrolleri-, manipulation-, komiskmagi och scen-magi. Han uppträder även som mentalist och tänjer på gränserna för vad som är möjligt.

På Magiculum är Göran Calås producent och grundare av Miraculum tillsammans med frun Ingrid.

Göran har tillsammans med Ingrid tävlat i Svenska mästerskapen i trolleri 2017, 2018 och 2019 samt tagit ett brons i komisk magi.
Redan för 40 år sedan uppträde Göran med en väl inövad reptrolleri-akt samt med egenkonstruerade illusioner.
Under 1990-talets början efter studierna blev trolleristudierna mer seriösa och genom internationella kontakter och intensiva studier så ledde det fram till en semiprofessionell trollkarls-karriär.

Göran driver trolleriskolor och nätverk för utveckling så som ”Magic Performing Arts – Sweden” med träffar i Jönköping för scenkonstnärs-artister.
Han är en av grundarna till den då framgångsrika klubben Trolleriföreningen Väst; medlem i Moderna Illusionisters Cirkel (nuvarande klubb); Magic Academy Bangalore under tiden han arbetade i Indien; tidigare medlem i Göteborgs Magiska Klubb (man kan inte hinna allt) och nu senast grundare av Magic Performing Arts – Sweden som är en öppen klubb för magiker och scenkonstnärer i Jönköping.
Görans mentor under 1980-talet var El Waldo, Bengt Valdermar Nilson, lots och tidigare medlem av GMK och GMB med internationell TV-karriär i Asien i bagaget, samt många spex ihop med Göteborgs Johny Casino.
2013 introducerade Göran, bland andra Kjell Ljunggren i trolleri genom en intensivkurs i trolleri samt coaching i samband med Eksjörevyn 2015.

Göran är trollerikonstnär på Magiskt.nu, samt konsult på Geek7.se som driver och administrerar projektet Miraculum.

För mer information om Göran Calås och hans magiska fru Ingrid se http://www.magiskt.nu

Livet är magiskt nu!