Miraculum – Bilder från premiären

Miraculum är en magisk ”performing art”-show där du upplever scenkonsten då den pågår. Du delar de magiska ögonblicken med dina nära vänner och Miraculums artister.

SE MIRACULUM VIDEO!
(Från showen på Grand Hotel i Jönköping)

Vi finns nu på Kvarteret Ödlan sedan 2019-03-02 i lokaler som är anpassade för krävande scenkonst med tillstånd att använda eld och rök.

Besök Miraculum för att uppleva något mycket speciellt. Du tar med dig en unik upplevelse hem av det fantastiska och lär dig samtidigt mer om verklighet och illusion, samt hur lätt det är att missta eller felbedöma det vi upplever. Magi handlar om att skapa en illusion av att något sker fast än det är något helt annat som har hänt. Miraculum kommer vid speciella tillfällen blanda trollerikonster med andra typer av scenkonst som vi tror passar väl samman för en magisk atmosfär.

Olov Nylander som trollande programledare

Göran Calås och Ingrid Klingberg Calås som magiska detektiver

Daniel Ek med Sinnesmagi

Anna Fornarve som buktalare tillsammans med Syster Görel

Zacharias Starlid med scenmagi/street magic

Anna Fornarve med hemlig gäst

Ingrid Klingberg Calås som mentalist

Göran Calås med scenmagi

Hela ensemblen vid Miraculum – Premiären 2018-10-31 samlade

Möt Team Miraculum!

Göran Calås
Miraculum-magiker & producent
Ingrid Klingberg Calås
Miraculum-mentalist & koreograf
Mattias Kant
Crikusartist/akrobat
Melinda Kant
Crikusartist/akrobat
Olov Nylander
MC, Miraculum-scenograf, FX-specialist
Daniel Ek
Miraculum-mentalist
Zacharias Starlid
Magiker vid Miraculum
Kjell Ljunggren
Tidigare Miraculum-magiker
Anna Fornarve
Miraculum-buktalare
Ivona Gelemanovic
Dansare
Emma Fältskog
Dansare
Rebecca Frölander
Dansare
Niclas Hultberg
Tekniker

google2b4466bc7ad5a5eb